महाराष्ट्र सार्वजनिक आरोग्य विभागात 5778 जागांसाठी मेगा भरती

 महाराष्ट्र सार्वजनिक आरोग्य विभागात 5778 जागांसाठी मेगा भरती 2019  महाराष्ट्र सार्वजनिक आरोग्य विभागासाठी मेगा भरती  आयोजित  केली  आहे. त्यासाठी  पात्र  उमेदवारांकडून ऑनलाइन पद्धतीने  अर्ज  मागवण्यात येत  आहेत. एकूण : 5778 जागा  पदाचे नाव :  पद क्र. पदाचे नाव पद क्र Read more…

महाराष्ट्र राज्य तलाठी मेगा भरती

 महाराष्ट्र राज्य तलाठी मेगा भरती  2019  महाराष्ट्र राज्य शासनामार्फत तलाठी मेगा भरती  आयोजित करीत  केली  आहे. त्यासाठी  पात्र  उमेदवारांकडून ऑनलाइन पद्धतीने  अर्ज  मागवण्यात येत  आहेत. एकूण पदे : 1776 पदाचे नाव : तलाठी  अ. क्र. जिल्हा पद संख्या अ. क्र. Read more…

क्रेंद्रिय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET) 2019

 क्रेंद्रिय शिक्षक पात्रता परीक्षा CTET 2019  सिटीइटी परीक्षा विभाग, सावित्रीबाई फुले पुणे  विद्यापीठ आयोजित करीत  केली  आहे. त्यासाठी  पात्र  उमेदवारांकडून ऑनलाइन पद्धतीने  अर्ज  मागवण्यात येत  आहेत. शैक्षणिक पात्रता : 1. इयत्ता 1 ते 5 वी:(i) 50% गुंनांसह 12 वी        Read more…

महाराष्ट्र राज्य पात्रता परीक्षा (MH-SET) 2019

 महाराष्ट्र राज्य सामायिक प्रवेश परीक्षा MHT-CET 2019  सेट परीक्षा विभाग, सावित्रीबाई फुले पुणे  विद्यापीठ आयोजित करीत  केली  आहे. त्यासाठी  पात्र  उमेदवारांकडून ऑनलाइन पद्धतीने  अर्ज  मागवण्यात येत  आहेत. शैक्षणिक पात्रता :   पदव्युत्तर पदवी (Post Graduate) पास/पात्र किंवा समतुल्य वयोमर्यादा : वयोमार्यादा Read more…