भारतीय नौदल (Indian Navy) 2700 जागांसाठी भरती

भारतीय नौदल (Indian Navy) भारतीय नौदलात 2700 जागांसाठी मेगा भरती आयोजित करण्यात आली आहे. तरी पात्र उमेदवारांचे ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज मागवण्यात येत आहेत.  पद संख्या : 2700 जागा     पदाचे  नाव  :  पद क्र. पदाचे नाव पद संख्या 1 सेलर (AA) 500 2 सेलर (SSR) 2200 एकूण 2700 शैक्षणिक पात्रता : Read more…

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (ITI) प्रवेश 2019-20

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (Industrial Training Institute) राज्यातील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये प्रवेश घेऊ इच्छिणार्‍या सर्व उमेदवारांना प्रवेश प्रक्रियेबाबत मार्गदर्शन करण्यासाठी प्रत्येक शासकीय व खाजगी औ.प्र. संस्थामध्ये दि ०३ जून ते ३० जून २०१९ दरम्यान रोज सकाळी १०.०० ते ११.०० या वेळेत निःशुल्क मार्गदर्शन सत्र आयोजित करण्यात आले आहे. सदर सुविधेचा सर्व Read more…